ให้คำแนะนำในการดูเเลสุขภาพ​โคที่เป็นโรคลัมปีสกิน

วันที่​  4 ตุลาคม 2564​  
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดย​ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​​เดชอุดม
1.ออกตรวจติดตามสถานการณ์​โรค​ลั​มปี​สกิน​( Lumpy skin disease ) รักษาพยาบาลโค​ป่วย ให้คำแนะนำในการดูเเลสุขภาพ​โคที่เป็นโรคลัมปีสกิน  
2.ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกร  จำนวน 15 ราย
3.ติดตามลูกเกิดโคเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กรมปศุสัตว์ เพศผู้ อายุ 1วัน จำนวน 1 ตัว  พื้นที่ ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ภายใต้สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19)