ศผท.พิษณุโลก ร่วมจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโคเนื้อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ร่วมจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโคเนื้อ (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1/2561 โดยมี. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต6 เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก