ศผท.ขอนแก่น ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน KickOff โครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค

ศูนย์วิจัยกาผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน KickOff โครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค วันที่ 1 มิ.ย.61 ท่านนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม(อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯขอนแก่น มีอาสาฯ เข้ารับการฝึกอบรม 50 คน