แบบฟอร์มแจ้งปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สทป.

 

แบบฟอร์มแจ้งปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ 02-967-9700 ต่อ 3110