หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น สทป.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล/เจ้าพนักงานสัตวบาล/
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล/นักวิทยาศาสตร์)

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 20 ต.ค. 2563

29 ต.ค. 2563

ประกวดราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 258,300 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12 ต.ค. 2563

21 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 15 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 14 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี 14 ต.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การเกษตร)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 08 ต.ค. 2563

 

 

 

ไอคอนลิงค์

ตรวจระบบสืบพันธุ์​ ตรวจท้อง​ เหนี่ยวนำการเป็นสัด​

วันที่​ 8-9 ตุลาคม 2563​ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมกระนวน ​ได้ออกทำการตรวจระบบสืบพันธุ์​ ตรวจท้อง​ เหนี่ยวนำการเป็นสัด​ ผสมเทียม​ ฉีดยาถ่ายพยาธิและยาบำรุงโคนมในพื้นที่อำเภอกระนวน​ จังหวัดขอนแก่น​โครงการ​ Master bull จำนวน​ 8 ฟาร์ม​ ตรวจท้อง 54 ตัว ท้อง 28 ตัว แก้ไขปัญหา 26 ตัว และติดตามลูกเกิดแม่ bulldams ได้ลูกตัวผู้ 1 ตัว/ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4