ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา สทป.

เรื่อง

วันที่ประกาศ -

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์

งบประมาณโครงการ

(บาท)

 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ 27/08/2564-01/09/2564 1,025,920.30
 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 13/08/2564-18/08/2564 67,740,000
 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 14/07/2564-20/07/2564 67,740,000
 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 01/07/2564-06/07/2564 369,560
 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 409,300 กิโลกรัม 11/06/2564-16/06/2564 2,987,890
 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายกา 27/05/2564-01/06/2564 369,560
 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39 รายการ 19/05/2564-24/05/2564 672,136.70
 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 03/05/2564-07/05/2564 606,000
 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 11 ชุด 23/04/2564-28/04/2564 1,480,000
 ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ  25/02/2564-30/03/2564  1,700,000
 ประกาศร่าง TOR ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 683,400 กิโลกรัม 25/02/2564-30/03/2564 4,988,820
 ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ  16/02/2564-19/03/2564 1,700,000
 ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  29/12/2563-05/01/2564 45,000