ศผท.นครราชสีมา ปฏิบัติงานร่วมกับ สนง.ปศจ.บุรีรัมย์

วันที่ 4 มกราคม 2561 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ปฎิบัติงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ทำการตรวจท้องแม่กระบือนมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเนื้อและกระบือนมบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังการทำผสมเทียมแล้ว 42 วัน