ศผท.ราชบุรี เข้าเยี่ยมฟาร์ม พื้นที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี เข้าเยี่ยมฟาร์ม ตรวจระบบสืบพันธุ์และแก้ไขปัญหาผสมติดยาก ฟาร์มโคนมโครงการ Master Bull อำเภอหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี