ศผท.ขอนแก่น ปฏิบัติงานทำการย้ายฝากตัวอ่อนโคเนื้อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ย้ายฝากตัวอ่อนฯ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิบัติงานทำการย้ายฝากตัวอ่อนโคเนื้อ ที่หยกฟาร์ม จ.กาฬสินธุ์ โดยมีแม่ตัวให้ 3 ตัว ได้ตัวอ่อน 5 ใบ เป็นตัวอ่อนคุณภาพดี 2 ใบ และฝากสด 1 ใบ และแช่แข็ง 1ใบ