ศผท.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมฟาร์ม Master bull พื้นที่ จ.นครปฐม

วันที่ 6 มีนาคม 2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการ Master Bull ออกพื้นที่ อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน 4 ฟาร์ม โคจำนวน 41 ตัว ทำการตรวจระบบสืบพันธุ์หลังคลอด ตรวจท้องและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ และตรวจติดตามการตั้งท้องโครงการ "โคท้อง คนยิ้ม"