หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

ประกาศรับสมัครงาน

  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา: ศผท.นครราชสีมา)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา:ศผท.อุบลราชธานี)

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (เครื่องชั่งฯ และแม่โคพันธุ์วากิว)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 25 ก.ย. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 13 ก.ย. 2561

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมและเฝ้าระวังโรค จำนวน 4100 ชุด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 04 ก.ย. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 3 ก.ย. 2561

ขายทอดตลาด (จำหน่ายพัสดชำรุด 13 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมแเละเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 17 ก.ค. 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 30 ส.ค. 2561

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 29 ส.ค. 2561

 

 

 

 

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ

ศูนย์วิจยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ก.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ค. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ เม.ย. 2561

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 มี.ค. 2561

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี 26 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 25 ก.ย.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 25 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 19 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 12 ก.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 09 ส.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 08 ส.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 06 ส.ค. 2561

 

 

 

ไอคอนลิงค์

ศผท.สระบุรี ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี บูรณาการร่วมกับศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ลงปฎิบัติงาน ตรวจระบบสืบพันธุ์โคนม ณ ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี