ศผท.สุราษฎร์ธานี ทำการผสมเทียมแพะ พื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ผสมเทียมแพะ เพื่อพัฒนาเป็นพ่อแม่แพะพันธุ์ดี
วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ได้ทำการผสมเทียมแพะ เพื่อพัฒนาเป็นพ่อแม่แพะพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ลำทับและ อ.คลองท่อม จ.กระบี่