ศผท.สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้ออำเภอทับปุด จ.พังงา ครั้งที่ 2 ซึ่งในการนี้มีเกษตรกรนำโคเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียมในพื้นที่จังหวัด พังงา กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี สนใจส่งเข้าประกวดจำนวนมาก