ศผท.นครราชสีมา ร่วมส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเนื้อ กระบือนมบ้านสี่เหลี่ยม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์บุรีรัมย์ นครราชสีมา บูรณาการณ์ร่วมกัน ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเนื้อ กระบือนมบ้านสี่เหลี่ยม ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทำผลิตภัณฑ์จากนมกระบือ พร้อมวางจำหน่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์