ศผท.สระบุรี ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกับ HHU ชัยบาดาล ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม พร้อมทั้งตรวจวัดระดับแรงดันท่อลมเครื่องรีดนมวัวในฟาร์ม นางช่อประกายแก้ว กลมกลาง ซึ่งเป็นฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการทรอปิคอลโฮลสไตน์ ของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล และอ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี