พื้นที่ ศผท.ชลบุรี

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี

ที่ตั้ง ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทร.038 -201143 โทรสาร 038-201362 อีเมล์ airc_cbr@dld.go.th

From Address:
Powered by Phoca Maps