พื้นที่ ศผท.ขอนแก่น

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น

ที่ตั้ง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 โทร./โทรสาร 043-262233, 043-261052,  043-261217 อีเมล์ airc_kkn@dld.go.th

From Address:
Powered by Phoca Maps