พื้นที่ ศผท.เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

ที่ตั้ง 195 หมู่ 1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 053224671 อีเมล์ airc_cmi@dld.go.th

From Address:
Powered by Phoca Maps