พื้นที่ ศผท.พิษณุโลก

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก

ที่ตั้ง 278 ม.1 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055-2831356 อีเมล์ airc_phs@dld.go.th

From Address:
Powered by Phoca Maps