พื้นที่ ศผท.สงขลา

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

ที่ตั้ง 139/1 ถ.ศรีภูวนารถใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-252-504 อีเมล์ airc_sgk@dld.go.th

From Address:
Powered by Phoca Maps