งานบริการผสมเทียมโคนม โคเนื้อ กระบือ

 

หน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการ

ที่อยู่หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ พิกัดให้บริการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร,ชัยนาท,นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,

สิงห์บุรี,อ่างทอง,ปทุมธานี

ถ.มิตรภาพ
ต.ทับกวาง
อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 18260
036-357-185
036-329-724
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ตราด,นครนายก,ปราจีนบุรี,ระยอง,สระแก้ว,

สมุทรปราการ

ต.คลองกิ่ว
อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20220
038-201-1143
038-201-362
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ชัยภูมิ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ยโสธร,ศรีสะเกษ,
อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ

227 ม.8
บ.สระธรรมขันธ์
ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310
044-371-040
044-371-418
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,มหาสารคาม,เลย,สกลนคร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,

บึงกาฬ,นครพนม,มุกดาหาร,ร้อยเอ็ด

ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
043-262-233
043-261-052
043-261-217
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เชียงราย,เชียงใหม่,น่าน,พะเยา,แพร่,ลำปาง,ลำพูน,แม่ฮ่องสอน

ต.ห้วยแก้ว
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
40260
053-221-027
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
กำแพงเพชร,ตาก,นครสวรรค์,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี

278 ม.1 ต.บ้านกร่าง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-283-135-6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
กาญจนบุรี,นครปฐม,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,ราชบุรี,สุพรรณบุรี

ต.หนองโพ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
70120
032-389-379
032-389-189
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
กระบี่,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,พังงา,ระนอง,สุราษฎร์ธานี,ตรัง,พัทลุง

92/21 ม.6 ต.มะลวน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
84130
077-274-170
077-274-171
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
สงขลา,สตูล,ยะลา,นราธิวาส,ปัตตานี
139/1
ถ.ศรีภูวนารถใน
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
074-252-504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ร้อยเอ็ด,นครพนม,ยโสธร,มุกดาหาร,ศรีสะเกษ

155 ม.9
ถ.แจ้งสนิท
บ้านหนองไฮ 
ต.หนองขอน
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000
054-840-041-2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัดหน่วยผสมเทียม