หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

วันที่ออกใบรับรอง สิ้นสุดการรับรอง
หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 99 หน่วย 14 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 175 หน่วย 19 กันยายน 2562 18 กันยายน 2564
หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 55 หน่วย 09 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2563
หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 48 หน่วย 28 พฤษภาคม 2561 27 พฤษภาคม 2563
หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 19 หน่วย 26 มีนาคม 2561 25 มีนาคม 2563
หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 27 หน่วย 07 พฤศจิกายน 2560 06 พฤศจิกายน 2562
หน่วยผสมเทียมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 8 หน่วย 18 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2562