รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภท การเกษตร

1. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร
2. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร
3. ถังสต็อคน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร
4. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร
5. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร
6. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
7. จอบหมุนติดพ่วงรถแทรกเตอร์
8. เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า
9. เครื่องตรวจวัดจังหวะการรีดนม
10. เครื่องสับหญ้า
11. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมคอด ขนาด 2,000 กิโลกรัม
12. ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร
13. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 2,000 ลิตร แบบนอน
14. หลอดพลาสติกชีทผสมเทียม/ถุงมือผสมเทียม
15. เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Sing Chop พร้อมพ่วงท้าย
16. พ่อพันธุ์กระบือปลัก
17. หุ่นรีดน้ำเชื้อสุกร
18. พ่อโคพันธุ์ชาโรเลส์พันธุ์แท้ (Charolais)
19. พ่อโคพันธุ์วากิวพันธุ์แท้ (Wagyu)
20. โคพ่อพันธุ์อเมริกันบราห์มันแดงพันธุ์แท้
21. แม่โคพันธุ์อเมริกันบราหํมันแดงพันธุ์แท้
22. แม่พันธุ์กระบือปลัก
23. เครื่องชั่งน้ำหนักแพะแบบดิจิตอล
24. เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ติดท้ายรถแทรกเตอร์
25. ผานพรวนชนิด 6 จาน
26. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร