รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภท วิทยาศาสตร์

1. กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง พร้อมอุปกรณ์
2. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง
3. เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 50 มล. (Dispensor)
4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
5. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาด 16 หลุม
6. เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้
7. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
8. ชุดอุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลว
9. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบฝาทึบด้านบน
10. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร
11. ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Class ll
12. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมช่องแช่แข็ง
13. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร
14. ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ 720 ลิตร
15. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
16. เครื่องอัลตราซาวด์ stationary แบบ 2 โพรบ
17. ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในบรรยากาศด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
18. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบภาคสนาม
19. เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน
20. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา
21. ชุดอุปกรณ์ตรวจและเจาะเก็บไข่สำหรับสัตว์
22. กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ เทคนิค Differential Interference Contrast (DIC) พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล
23. เครื่องชั่งแบบละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กรัม
24. เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ
25. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์
26. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดไม่น้อยกว่า 16 หลุม
27. กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์
28. เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
29. ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮาซาด Class ll
30. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์
31. ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump)
32. ตู้เก็บอุปกรณ์
33. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตัวเลข
34. เครื่องวัดค่าความเป็นกรดและด่าง
35. เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์ในสารละลาย (Flow cytometer)
36. ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล้องสเตอริโอ
37. แท่นอุ่นสไลด์ แบบติดกล้องสเตอริโอ
38. เครื่อง Laparsocope
39. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดสัตว์ทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติ
40. เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้
41. เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส