ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​และ​ตรวจ​ท้อง​ ฟาร์ม​สมบุญ

วันที่​10 ตุลาคม​ 2563 ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​พิษณุโลก​โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสมเทียม​ตากฟ้า​ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​และ​ตรวจ​ท้อง​ทั้งหมด​1​ฟาร์ม​จ​ำ​นวน ​4 ​ตัว​ฟาร์ม​สมบุญ​  คง​รอด​ 241​ตำ​บล​ใน​เมือง​ อำเภอ​เมือง​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​