ทำการแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ และติดตามลูกโคหลังคลอด

1 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ลงพื้นที่ฟาร์มเครือข่าย โครงการไทยแบล็ค ในพื้นที่บ้านคลองมะหาด ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  ทำการแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ และติดตามลูกโคหลังคลอด