ลงพื้นที่ติดตามตรวจท้อง และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมหินซ้อน ลงพื้นที่ติดตามตรวจท้อง และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ในฟาร์มโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ ในพื้นที่ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี