แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ติดตามตรวจท้อง

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกับ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมท่าหลวง ออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ติดตามตรวจท้อง และให้คำแนะนำด้านการให้อาหารโคนม รวมถึงการผสมเทียม ในฟาร์มโครงการผลิตพ่อพันธ์ุโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ จำนวน 6 ฟาร์ม โคนม 23 ตัว ในพื้นที่ ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี