ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​และตรวจท้อง​โคนม​

วันที่​ 11 ตุลาคม​2563ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​พิษณุโลก​โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสมเทียม​ตากฟ้า​ ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​และตรวจท้อง​โคนม​ทั้งหมด​1​ฟาร์ม​จ​ำ​นวน​2​ตัว​ฟาร์ม​สมบุญ​ คง​รอด​  241​ตำ​บล​ใน​เมือง​ อำเภอ​เมือง​เพชรบูรณ์​จังหวัด​เพชรบูรณ์​