ตรวจระบบสืบพันธุ์​ ตรวจท้อง​ เหนี่ยวนำการเป็นสัด​

วันที่​ 8-9 ตุลาคม 2563​ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมกระนวน ​ได้ออกทำการตรวจระบบสืบพันธุ์​ ตรวจท้อง​ เหนี่ยวนำการเป็นสัด​ ผสมเทียม​ ฉีดยาถ่ายพยาธิและยาบำรุงโคนมในพื้นที่อำเภอกระนวน​ จังหวัดขอนแก่น​โครงการ​ Master bull จำนวน​ 8 ฟาร์ม​ ตรวจท้อง 54 ตัว ท้อง 28 ตัว แก้ไขปัญหา 26 ตัว และติดตามลูกเกิดแม่ bulldams ได้ลูกตัวผู้ 1 ตัว/ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4