ให้บริการ ผสมเทียมและตรวจท้อง ให้แก่เกษตรกร พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลซับจำปา

วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ.2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมท่าหลวง ออกให้บริการ ผสมเทียมและตรวจท้อง ให้แก่เกษตรกร ในโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮล์สไตน์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค ลัมปี สกิน โดยการให้ล้างทำความสะอาดคอก,โรยพื้นคอกด้วยปูนขาว,มอบยากำจัดแมลงให้เกษตรกรนำไปพ่นกำจัดแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะของโรค ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลซับจำปา และหมู่ 1 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี