ออกปฏิบัติงานตรวจพร้อมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธ์ุโคไม่กลับสัดหลังคลอด

วันที่ 3 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมครบุรี ออกปฏิบัติงานตรวจพร้อมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธ์ุโคไม่กลับสัดหลังคลอด ให้คำแนะนำข้อมูลในการป้องกันและแนวทางรักษาโรคลัมปีสกิน(LSD) สมาชิกในโครงการผลิตพ่อพันธุ์ทรอปิคอลโฮสไตน์ ในพื้นที่ ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา