เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์เพื่อให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์เพื่อให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skindisease ; LSD) และทำความเข้าใจถึงการรักษาโรคตามอาการรวมถึงการให้ยาเพื่อลดความรุนแรงหรือลดความเสียหายของโรคร่วมกับระดับภูมิคุ้มกันโรคของตัวสัตว์เอง พร้อมมอบก้อนแร่ธาตุและ premix เพื่อเสริมเกลือแร่กลุ่ม trace minerals (กลุ่มที่ช่วยฟื้นฟูผิวหนังและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายในสัตว์ เช่น สังกะสี ทองแดง ซีลีเนียม) แก่ฟาร์มเกษตรกร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 พื้นที่อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ