เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเลี้ยง การบริหารจัดการฝูงแพะ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเลี้ยง การบริหารจัดการฝูงแพะ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 2 ฟาร์ม ประกอบด้วย อันนาฟาร์ม และ ฮิลล์ฟาร์ม  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่