ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดแมลงพร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีผสมเทียมชัยบาดาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดแมลงพร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ,โคเนื้อ โคนม เรื่องโรคลัมปีสกิน(Lumpy Skin Disease :LSD) เกษตรกรจำนวน 8 ราย โคเนื้อจำนวน 83 ตัว โคนมจำนวน 9 ตัว กระบือจำนวน 90 ตัวหมู่ที่2,7,9,11 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี