แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสถานีพัฒนาการผสมเทียมครบุรี ออกปฎิบัติงานตรวจระบบสืบพันธุ์ แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกิน พร้อมรักษาโคที่ได้รับผลกระทบจากการติดชื้อโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการผลิตพ่อพันธุ์ทรอปิคอลโฮสไตล์ โดยได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต3