​ออก​ปฏิบัติงาน​ในฟ​า​ร์​ม​โครงการ​ผลิต​พ่อ​โคนม​ทรอปิคอล​โฮ​ล​ส​ไตน์​ฟาร์ม​ไพศาล

วันที่​ 9 มิถุนายน ​2564 ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​พิษณุโลก​โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสมเทียม​ตากฟ้า​ร่วม​กลับ​สำ​นักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​ตากฟ้า​ออก​ปฏิบัติงาน​ในฟ​า​ร์​ม​โครงการ​ผลิต​พ่อ​โคนม​ทรอปิคอล​โฮ​ล​ส​ไตน์​ฟาร์ม​ไพศาล​ แดง​งาม​19​หมู่​7​ตำ​บล​หนอง​พิกุล ฟาร์ม​สุรินทร์​ ส​มสุข​81​หมู่​9​ตำ​บล​พุ​นกยูง​ อำเภอ​ตากฟ้า​ จังหวัด​นครสวรรค์​ให้บริการ​ทำทะเบียน​ประวัติ​โคนม​ทั้ง7ตัว​