ออกพื้นที่ตรวจท้องโคนม ที่ได้รับการผสมเทียมไปหลังจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัด

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  ออกพื้นที่ตรวจท้องโคนม ที่ได้รับการผสมเทียมไปหลังจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ที่ชุมศรีฟาร์ม  ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จำนวน 10 ตัว ท้องจำนวน 5 ตัว ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Desease) หรือโรคหนังตุ่มในสัตว์เคี้ยวเอื้อง รวมถึงวิธีการป้องกันและเเนวทางรักษาโรคอย่างถูกหลักวิชาการ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา