ออกปฎิบัติงานในพื้นที่ให้บริการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โค ตรวจท้อง

วันที่ 11มิถุนายน 2564  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียม คอนสวรรค์ ออกปฎิบัติงานในพื้นที่ให้บริการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โค ตรวจท้อง พร้อมกับเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการผลิตพ่อพันธุ์ทรอปิคอลโฮสไตน์ พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ