ลงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสร้างการรับรู้เรื่อง การควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9  ตำบลหอีง่อง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน