ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบเครื่องรีดนม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี ร่วมกับหน่วย HHU ราชบุรี ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบเครื่องรีดนม ฟาร์มโคนม โครงการ Master Bull สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
       - ตรวจสอบวัดกำลังการผลิตสุญญกาศของปั๊มลม (L/min) พบว่า สามารถผลิตได้ 154 ลิตร/นาที ต่ำกว่าสเปค (250 ลิตร/นาที)
       - ตรวจสอบการทำงานของ regulator พบว่า regulator ชำรุด
       - นัดหมายตรวจซ้ำอีกครั้ง หลังดำเนินการตามคำแนะนำ
       - ให้คำแนะนำด้านสุขศาสตร์การรีดนม เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการใช้คลอรีน ให้เหมาะสม
       - ให้บริการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจการตั้งท้อง