ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การดูแลสุขภาพและการผลิตแพะด้วยวิธีการผสมเทียม"

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การดูแลสุขภาพและการผลิตแพะด้วยวิธีการผสมเทียม" ในการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์เลี้ยงแพะให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาหมู่ 4 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี