เหนี่ยวนำการเป็นสัดและแก้ไขปัญหา​ระบบสืบพันธุ์​โคนม​

วันที่​ 23 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น​ ทำการตรวจท้อง​ เหนี่ยวนำการเป็นสัดและแก้ไขปัญหา​ระบบสืบพันธุ์​โคนม​ ฟาร์มในโครงการ​ Master​bull​ จำนวน​ ​6 ฟาร์ม​ โดยตรวจท้อง​ 91​ ตัว​ ท้อง​ 54 ตัว​ เหนี่ยวนำการเป็นสัดและแก้ไขปัญหา​ระบบสืบพันธุ์​ 37 ตัว​ ในพื้นที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น​