ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการผสมติดยากโดยใช้ฮอร์โมนในแพะ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการผสมติดยากโดยใช้ฮอร์โมนในแพะ จำนวน 1 ตัว และตรวจการตั้งท้องในแพะ จำนวน 7 ตัว ผลตั้งท้อง 7 ตัว ตลอดจนให้คำแนะนำเรื่องโรคและการจัดการสุขภาพแพะ แก่กิตติพงศ์ฟาร์ม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี