วัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินให้กับโคเนื้อ

วันที่ 2  กรกฎาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ร่วมมือกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินให้กับโคเนื้อในเขต ตำบลทุ่งขนาน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี