ออกฉีดวัคซีน ลัมปี สกิน พ่นควันไล่แมลง ถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุง ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมพัฒนานิคม บูรณาการงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพลพบุรี ออกฉีดวัคซีน ลัมปี สกิน พ่นควันไล่แมลง ถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุง ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 3 ราย 200 ตัว
ในเขตพื้นที่ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร