ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มวิชัย

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี  ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มวิชัย เฉิดจะโป๊ะ จำนวน 12  ตัว  ตามโครงการผลิตพ่อพันธ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์ ในพื้นที่ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี