เข้าปฎิบัติงานผสมเทียมแพะที่ได้รับการเหนี่ยวนำ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชึวภาพชลบุรี เข้าปฎิบัติงานผสมเทียมแพะที่ได้รับการเหนี่ยวนำ จำนวน 14 ตัว เพื่อสร้างพ่อพันธุ์ ให้แก่ฟาร์มนายราเชน มะลิวัลย์ ม.1 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และเข้าผสมเทียมควาย จำนวน 2 ตัว ให้แก่ฟาร์มนายยุทธนา มะลิวัลย์ 372 หมู่ 1 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี