ออก​ปฏิบัติงาน​ในฟ​า​ร์​ม​โครงการ​ผลิต​พ่อ​โคนม​ทรอปิคอล​โฮ​ล​ส​ไตน์

วันที่​ 14 กรกฎาคม​ 2564 ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​พิษณุโลก​โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสมเทียม​ตากฟ้า​ ออก​ปฏิบัติงาน​ในฟ​า​ร์​ม​โครงการ​ผลิต​พ่อ​โคนม​ทรอปิคอล​โฮ​ล​ส​ไตน์​ฟาร์ม​สมบุญ​ คง​รอด​241​ตำ​บล​ใน​เมือง​ อำเภอ​เมือง​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​ให้บริการ​ล้วง​ตรวจ​โค​ที่​ไม่​กลับ​สัด​หลัง​คลอด
ตรวจ​ท้อง​และ​ติดตาม​ลูก​เกิด​ทั้งหมด​6 ตัว พื้นที่​ปศุสัตว์​เขต​6​