ข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี  เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์เพื่อติดตามลูกเกิดจากงานผสมเทียมเพื่อลดจำนวนวันท้องว่าง (days open) รักษาภาวะมดลูกทะลักหลังคลอด เก็บตัวอย่างน้ำนมรายตัวเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม ติดตามบันทึกลงระบบสารสนเทศโคนม พร้อมแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกินแก่เกษตรกร ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 ตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและน้ำนมโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ